Faites un don / Doe een donatie

Envie de nous aider à contribuer au bien-être animal ?
Wil je ons helpen bijdragen aan het welzijn van dieren?

Parce qu'elle exerce une fonction d'utilité publique et parce que nous pensons que personne ne devrait avoir à payer pour retrouver son animal, nous souhaitons que l'application demeure gratuite.

Néanmoins, celle-ci engendre des coûts, que ce soit pour le développement de services toujours plus adaptés à vos besoins, ou pour sa maintenance.

Pour cette raison, nous mettons un système de dons à disposition de ceux qui souhaitent nous aider dans notre mission et faire perdurer l'application.

Ces dons peuvent être réalisés de manière unique, régulière, ponctuelle, au choix et sans obligation.


Omdat het een publieke functie heeft en omdat wij vinden dat niemand zou moeten betalen om zijn huisdier te vinden, willen wij dat de applicatie gratis blijft.

Aan de toepassing zijn echter wel kosten verbonden, zowel voor de ontwikkeling van diensten die steeds meer aan uw behoeften worden aangepast, als voor het onderhoud ervan.

Daarom stellen wij een donatiesysteem ter beschikking van degenen die ons willen helpen in onze missie en de applicatie draaiende willen houden.

Deze giften kunnen eenmalig, regelmatig of occasioneel worden gedaan, zoals u wenst en zonder verplichting.

Virement bancaire

Don via votre banque
BE11 9501 4287 2948

Communication :
Don AR ASBL [votre nom]

Faites un don / Doe een donatie

Envie de nous aider à contribuer au bien-être animal ?
Wil je ons helpen bijdragen aan het welzijn van dieren?

Je veux aider ! / Ik wil helpen!